Checklijst medicatie opstarten

Download checklist

IS BEHANDELING MET MEDICATIE aangewezen?                        

  • Is er voldaan aan de diagnostische criteria?                                          
  • Is het kind ouder dan zes jaar?                                                                                                                         
  • Is de ADHD ernstig?                                                                                                                                                                       
  • Is de ADHD matig en andere interventies  blijken onvoldoende?        
  • Werd er psycho-educatie gegeven over ADHD?                                              

Indien het antwoord op één van deze vragen “nee” is, is medicatie in principe niet aangewezen.

Uiteraard kunnen er altijd een redenen zijn waarom er toch voor gekozen wordt:

  • Uitzonderingen voor kleuters.
  • Ontbreken van alternatieve behandelingen
  • Onmogelijk om ouders te motiveren / in te schakelen voor gedragsinterventies (bv. indien ze zelf ernstige psychische/psychiatrische problemen hebben, taalbarrières of sociaal-culturele barrières, enz.)