Checklist medicatie opstarten

Download checklist

IS BEHANDELING MET MEDICATIE aangewezen?                        

  • Is er voldaan aan de diagnostische criteria?                                          
  • Is het kind ouder dan zes jaar (5 jaar volgens NICE criteria)?                                                                                                                         
  • Is de ADHD ernstig?
  • Is er afwezigheid van gedragsproblemen (oppositioneel opstandig en/of normoverschrijdend gedrag) bij milde/matige ADHD tussen 5-12 jaar?                                                                                                     
  • Is de ADHD licht tot matig en andere interventies zijn toegepast, maar blijken onvoldoende?        
  • Werd er psycho-educatie gegeven over ADHD?                                              

Indien het antwoord op één van deze vragen “nee” is, is medicatie in principe niet aangewezen.

Uiteraard kunnen er altijd een redenen zijn waarom er toch voor gekozen wordt:

  • Uitzonderingen voor kleuters.
  • Ontbreken van alternatieve behandelingen
  • Onmogelijk om ouders of kinderen/jongeren te motiveren / in te schakelen voor gedragsinterventies (bv. indien ouders ze zelf ernstige psychische/psychiatrische problemen hebben, taalbarrières, financiële barrières of sociaal-culturele barrières, enz.)