WANNEER AAN ADHD DENKEN?

Let op om in deze fase niet te snel in termen van ADHD te spreken. Gebruik liever de beschrijvende termen “aandachtsproblemen”, “druk gedrag” en/of “impulsiviteit”. 

Vele kinderen en jongeren vertonen wel eens onaandachtig of druk gedrag. Er moet pas aan ADHD gedacht worden als dit voldoende ernstig is.3,8 In deze stap vind je alle informatie die kan helpen bij het detecteren en screenen van ADHD.

Onder Waarom ADHD detecteren? wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om enerzijds niet te snel8, maar anderzijds toch tijdig aan ADHD te denken.

Onder Screening vind je:

  • Aspecifieke en specifieke signalen die mogelijk aan ADHD doen denken
  • Hoe je de ernst van deze gedragingen kan afwegen
  • Aan welke andere oorzaken voor onaandachtig en druk gedrag je nog kan denken (differentiaal diagnose)

Onder Wat na screening? vind je wat je kan doen als het vermoeden van ADHD al of niet bevestigd wordt. 


Het is enkel op basis van een uitgebreid diagnostisch onderzoek mogelijk om te bepalen of het geobserveerde gedrag al dan niet gekaderd kan worden als ADHD. Het stellen van de diagnose ADHD en het starten van een behandeling gebeuren ideaal volgens (inter)nationale richtlijnen door een deskundige of deskundigenteam6,7.