Tiener - adolescent


Voorbeelden van aspecifieke signalen op tienerleeftijd en bij adolescenten

  • Minder doorzetten (<30 min) en lagere frustratietolerantie
  • Chaos en wanorde
  • Geen overzicht over huiswerk en taken
  • Overdreven snel en uitgesproken ge├»rriteerd
  • Onvoorspelbaar
  • Beperkte zelfcontrole, zoekt sensatie op; kicks; roekeloos; verkeerd inschatten van de consequenties.