Over zorgpad ADHD

In het kader van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren werd bijzondere aandacht besteed aan Attention Deficit Hyperactivity Disorder - aandachtsdeficiëntie- /hyperactiviteitsstoornis met hyperactiveit (ADHD).
Het online instrument dat wij voorstellen, is het resultaat van grondig wetenschappelijk onderzoek bestaande uit een systematisch literatuuronderzoek van kwalitatief hoogstaande richtlijnen uit de (inter)nationale welzijns- en gezondheidszorgsector voor de diagnose en behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren. 

Daarnaast is dit ook een resultaat van een samenwerking tussen verschillende Belgische experten met ervaring in de diagnostiek en behandeling van ADHD die in 2018 werden aangeworven door de geestelijke gezondheidsnetwerken voor kinderen en jongeren van elke provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecreëerd met steun van de federale overheid – FOD Volksgezondheid. 

Deze webtool is tevens verrijkt met praktijkinformatie op basis van beschrijvende informatie over ADHD alsook gebaseerd op gesprekken tussen specialisten rekening houdend met regionale verschillen in de (zorg)praktijken. Dit instrument wil bijdragen aan een nationale samenhang in de praktijken voor de diagnose en behandeling van kinderen en jongeren met ADHD. 

Zo stelt dit praktisch en concreet online instrument gedragslijnen voor die gebaseerd zijn op de aanbevelingen uit verscheiden (inter)nationaal erkende kwalitatieve richtlijnen, vertaald naar de Belgische context. Het wil de klinische praktijk evidence based ondersteunen, met respect voor de practice based klinische keuzes van de zorgverleners.

Het spreekt voor zich dat de aanbevelingen in deze webtool geen verplichtingen zijn en niet strak moeten worden toegepast maar worden overgelaten aan het oordeel van de hulpverlener volgens haar/zijn expertise en volgens de specifieke levenscontext van het kind (psycho-affectief en cognitief profiel, omgevings- en sociaal-economische context, familiale context…).

Wij hopen dat deze webtool de praktijken zal verrijken, kan aanzetten tot samenwerking en bijdragen tot een afgestemde zorg op maat voor kinderen en jongeren met ADHD.


Marina Danckaerts (UPC-KU Leuven), Dagmar Van Liefferinge (YUNECO, Vlaams-Brabant), Ine Loix (KU Leuven) en Elke Emmers (UHasselt), Laure Raymond (Rhéseau, Henegouwen), Hans Hellemans (PANGG 0-18, Antwerpen), Jean-François Wilock (Bru-Star, Brussel), Jannes Baert (CAR), Erwin Derks (Ligant, Limburg), Corinne Catale (Realism0-18, Luik), Chantalle Hattiez (Kirikou, Namen), Annelies Coetsier (Radar, Oost-Vlaanderen), Dominique Potelle (Archipel BW, Waals-Brabant), Ilse Dewitte (WINGG, West-Vlaanderen). Mede namens Lienke Scheerlinck (PANGG 0-18, Antwerpen), Kristell Ackerman (Bru-Star, Brussel) en Helea Suleau (Matilda, Luxemburg).


          Bibliografie

APA. (2015). DSM-5 Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux. Issy Les Moulineaux: Elsevier-Masson.

Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Alliance (CADDRA). Lignes directrices canadiennes pour le TDAH, troisième édition. Toronto, ON ; CADDRA 2011.

Castellanos, F. X., & Tannock, R. (2002). Neuroscience of attention-deficit hyperactivity disorder: the search for endophenotypes. Nature Reviews Neuroscience, 3, 617–28.

Conseil Supérieur de la Santé. Good clinical practice en matière de reconnaissance, de diagnostic et de traitement du TDAH. Bruxelles : CSS ; 2013. Avis n° 8846.

Danckaerts, M., & Westermann, G.M.A. (2014). Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis. In F. C. Verhulst, M. Verheij, & M. Danckaerts (Eds.), Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Assen: koninklijke van gorcum.

Dundee Clinical Care Pathway (2015)

European Guidelines, EAGG (2004, 2006)

Haute Autorité de Santé. Recommandation de bonne pratique : Conduite à tenir en médecine de premier recours devant un enfant ou un adolescent susceptible d’avoir un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Paris : HAS ; 2014.

Kovshoff, H., Williams, S., Vrijens, M., Danckaerts, M., Thompson, M., Yardley, L., ... & Sonuga-Barke, E. J. (2012). The decisions regarding ADHD management (DRAMa) study: uncertainties and complexities in assessment, diagnosis and treatment, from the clinician’s point of view. European child & adolescent psychiatry, 21(2), 87-99.

National Institute for Health and Care Excellence. (2016). Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management.

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Richtlijn ADHD (2015)

Pritchard, A. E., Nigro, C. A., Jacobson, L. A., & Mahone, E. M. (2012). The role of neuropsychological assessment in the functional outcomes of children with ADHD. Neuropsychology review, 22(1), 54-68.

Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming, 2016

Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of attention deficit and hyperkinetic disorders in children and young people. A national clinical guideline n°112. Edinburg: SIGN; 2009.

Trimbos ADHD Richtlijn (2005)

Trimbos Richtlijn ADHD jeugdhulp & jeugdbescherming (2016)

Wylock, J.-F.,  Raymond, L., Potelle, D., Hattiez, C., Suleau, H., & Catale, C. (2017). Le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité chez l’enfant et l’adolescent : État de la question. Belgian Journal of Pediatrics, 19, 21-23.

Zorgpad ADHD OP W-Vlaanderen (2016)