PREDIAGNOSTISCHE FASE

Wanneer er een vermoeden is van ADHD bij het kind of de jongere zijn er verschillende volgende stappen mogelijk. Afhankelijk van de sterkte van het vermoeden en de impact op de ontwikkeling en het functioneren, kan er gekozen worden om het kind direct door te verwijzen naar gespecialiseerde tweedelijnszorg voor verdere diagnostiek en hulp.2,3

Bij meer twijfel kan ook afgewogen worden om eerst een evaluatieperiode (watchful waiting) van een tiental weken in te stellen alvorens een beslissing tot doorverwijzing te nemen.2

In afwachting van een doorverwijzing of tijdens de evaluatieperiode kunnen er al een aantal aanpassingen in het dagelijks leven geadviseerd worden door de eerstelijnshulpverlener. In de tabel hieronder vind je een overzicht van een aantal zaken die al verder uitgewerkt kunnen worden.

COMORBIDITEIT - DIFFERENTIAAL DIAGNOSE
Lichamelijke aandoeningenAlgemeen gezondheidsbilan en -onderzoek
Vermoeden psychosociale of psychische problemen of psychiatrische stoornis1. contacteer eventueel andere betrokken hulpverleners voor overleg en taakverdeling
2. screenen voor eventuele comorbiditeiten10 of differentiaaldiagnoses 

IMPACT OP FUNCTIONEREN
School 1. Inschakelen CLB
2. Toepassen verhoogde zorg (zie www.prodiagnostiek.be)
Gezin: Opvoedings- en ouder-kind relatieproblemen1. Generieke opvoedingsondersteuning
2. Generieke oudertraining
Leeftijdsgenoten CLB of zorgleerkracht: sociogram in de klas
Vrije tijdBeschrijving functioneren vragen
ZelfbeeldBreng in kaart aan de hand van vragenlijst
ALGEMENE LEVENSSTIJL
BewegingCheck mogelijkheden om meer beweging in te lassen
SlaapCheck slaaphygiƫne