Algemeen gezondheidsbilan

ALGEMEEN GEZONDHEIDSBILAN


Om bepaalde differentiaaldiagnoses reeds uit te sluiten kan een betrokken arts in de eerste lijn (huisarts, pediater, schoolarts,...)  een algemeen gezondheidsbilan opmaken.10 Daarbij is het belangrijk om het volgende in kaart te brengen:

  • Algemeen klinisch onderzoek
  • Medische voorgeschiedenis
  • Medische ontwikkelingsanamnese
  • Gehoor en zicht
  • Slaapproblemen
  • Epilepsie
  • Schildklierlijden
  • (Genees)middelengebruik
  • Stigmata