Betrokken hulpverleners contacteren

Als er al andere hulpverleners betrokken zijn, kan in deze fase best even overlegd worden wat zij denken over het vermoeden ADHD, zodat ze informatie kunnen aandragen om de hypothese te ontkrachten of kracht bij te zetten. Er kan dan overlegd worden wie welke rol verder zal opnemen (één kind, één plan).

Als het CLB nog niet betrokken is, is het wenselijk – mits toestemming- hen op de hoogte te brengen.7 Zij kunnen samen met de school een plan voor gerichte verhoogde zorg instellen. Klik hier voor een overzicht van de CLB's per school.

Als de huisarts nog niet betrokken is, is het wenselijk – mits toestemming- hem/haar op de hoogte te brengen. De huisarts kan een algemeen gezondheidsbilan en –onderzoek uitvoeren om een aantal mogelijke onderliggende oorzaken uit te sluiten.