Verwijzen

  • Voor een overzicht van de verwijsmogelijkheden binnen jouw provincie klik door naar de websites van de netwerken GG kinderen en jongeren: klik hier voor een overzicht

Het is enkel op basis van een uitgebreid diagnostisch onderzoek mogelijk om te bepalen of het geobserveerde gedrag al dan niet gekaderd kan worden binnen ADHD. Het stellen van de diagnose ADHD en het opstarten van een behandeling moeten volgens (inter)nationale richtlijnen gebeuren via een specifieke evaluatie door een deskundige of deskundigenteam van de tweede of derde lijn.6