BEHANDELING ADHD

De behandeling van kinderen en jongeren met ADHD volgt twee basisprincipes:

  1. De behandeling richt zich niet enkel op de symptomen maar ook op de geassocieerde problemen en secundaire impact3,10
  2. De behandeling houdt rekening met de problemen in verschillende settings en is cultuursensitief3,10

De aanpak steunt op drie pijlers:

1.     psycho-educatie

2.     gedragsinterventie en/of andere niet-medicamenteuze behandelingen

3.    medicatie          

Psycho-educatie en gedragsaanpak moeten steeds een onderdeel zijn van de behandeling.6,8,9,10Ze zorgen zelf misschien niet direct voor een ingrijpende verandering in symptomen of problematisch gedrag maar hebben een belangrijk ondersteunend effect op lange termijn. Deze interventies zorgen bij kinderen en jongeren met ADHD voor een positiever opvoedingsklimaat en helpen zowel kind en jongere als ouders en leerkrachten beter met de symptomen om te gaan.6 Dit positiever klimaat is dé sleutel om op langere termijn bijkomende problemen of stoornissen te voorkomen.

Medicatie is aangewezen:

  • indien de symptomen onvoldoende onder controle kunnen worden gebracht met de gedragsaanpak
  • indien een gedragsverandering op korte termijn nodig is
  • Indien de symptomen van bij aanvang ernstig zijn.

Medicatie is de meest efficiënte manier om de meest storende symptomen van ADHD te ondervangen. Medicatie vormt een onderdeel van een ruimer zorgtraject.6,8

Naast gedragsinterventies worden er nog andere niet-medicamenteuze behandelingsvormen voor ADHD beschreven zoals vaardigheidstrainingen (planning en organisatie, sociale vaardigheden, werkgeheugentraining, emotieregulatietrainingen, enz.), neurofeedback, psychomotorische behandeling en voedingsadviezen. Er is onvoldoende wetenschappelijke evidentie om ze aan te bevelen, doch worden ze kort besproken.

Bij de aanwezigheid van comorbide problemen moeten soms andere beslissingen genomen worden.