Leerkrachttraining in Nederland

Daarnaast geven we ook nog enkele in Nederland beschikbare programma’s mee, waarbij de volgende criteria gehanteerd werden om ze ook voldoende evidence based te bevinden: (1) het programma moet in een ADHD populatie met minimaal één gerandomiseerde, gecontroleerde studie zijn onderzocht; (2) de effectiviteit van het programma moet op een of meerdere uitkomstmaten zijn aangetoond; (3) betreffende studies mogen zowel in Nederland als in het buitenland zijn uitgevoerd. Voor meer informatie hierover zie https://www.kenniscentrum-kjp....

Druk in de klas

Druk in de Klas is een interventie gericht op het positief belonen van gewenst gedrag en het creëren van een gestructureerde en voorspelbare omgeving. Het doel: het gedrag van drukke en/of ongeconcentreerde kinderen verbeteren.

Een Nieuwe Koers

Een Nieuwe Koers verbetert de werkhouding van kinderen met ADHD (6-16 jaar) via groepstraining van leerkrachten in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Samen met ouders leren zij een individueel maatplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Naast deze specifieke ADHD interventies zijn er enkele bewezen effectieve leerkracht-trainingsprogramma’s in Nederland beschikbaar die zich richten op kinderen met gedragsproblemen. De studies naar de effectiviteit van deze interventies werden niet specifiek bij kinderen met ADHD uitgevoerd, echter veel kinderen die meededen in de onderzoeken hadden naast gedragsproblemen ook (symptomen van) ADHD.

Taakspel

Taakspel (CED groep) is een Nederlandse bewerking van het Amerikaanse “Good Behavior Game” programma. Taakspel verbetert de werkhouding van kinderen met ADHD via groepstraining van leerkrachten in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Samen met ouders leren zij een individueel maatplan te ontwikkelen en uit te voeren.