Interventies leerkracht

Interventies leerkracht

Omdat een diagnose ADHD enkel kan gesteld worden ALS er problemen zijn in meerdere leefomgevingen, is het bijna steeds zo dat kinderen en jongeren met ADHD moeilijkheden hebben op school. Die impact kan erg uiteenlopend zijn en is voor ieder kind verschillend. Het is van groot belang dat kinderen en jongeren met ADHD goed begeleid worden op school en ook dat die begeleiding is afgestemd op hun individuele noden. Externe behandelaars van deze kinderen en jongeren werken dan ook best nauw samen met de leerkracht(en), de zorgleerkracht(en) en met de CLB-medewerkers  in elke fase van diagnostiek en behandeling. Leerkrachten zijn best grondig geïnformeerd  over ADHD (basisopleiding, psycho-educatie), hoe ze de situatie in de klas kunnen aanpassen en met ouders hierover kunnen communiceren. Indien nodig, moeten ze kunnen terugvallen op ondersteuning hierbij.