Opstarten medicatie

Volgende stappen dienen doorlopen te worden bij het opstarten van medicatie:

  1. Overloop de checklijst: “medicatie starten”
  2. Doe een medisch onderzoek voor de start van de medicatie of verwijs het kind door naar de huisarts om dit uit te voeren.
  3. Start de medicatie op. Een titratie- algoritme voor de verschillende geneesmiddelen vind je hier.
  4. Evalueer het effect van de medicatie.
  5. Evalueer de nevenwerkingen op. Zorg voor een goede aanpak van eventuele nevenwerkingen.
  6. Optimaliseer de medicatie.
  7. Zodra de optimale balans van maximaal effect met minimale nevenwerkingen is bereikt, kan de jongere verwezen worden naar de huisarts voor driemaandelijkse controle van effect van de medicatie, de nevenwerkingen, controle van lengte, gewicht, bloeddruk en pols. 
  8. Om de 6 à 12 maanden is een evaluatie van de behandeling nodig door een kinder- en jeugdpsychiater of –neuroloog.