Psycho-educatie

psycho-educatie ADHD


Psycho-educatie (voorlichting over de problematiek) is de eerste en noodzakelijke stap in de aanpak nadat de diagnose is gesteld.5,6,9 Psycho-educatie is belangrijk voor alle betrokkenen (kind of jongere zelf, ouders, leerkrachten, andere belangrijke derden) voor

 • een beter begrip van de symptomen en hun oorzaken5,6
 • inzicht in wat wèl en niet gepast is als reactie erop6
 • het aanpassen van de verwachtingen aan wat mogelijk is
 • een juiste keuze van de behandelopties5,6
 • kennis van het natuurlijke beloop en de veranderlijkheid van het beeld5

Kinderen en jongeren moeten een uitleg op maat krijgen zodat ze zichzelf en hun gedrag beter kunnen begrijpen.2,6 Ze moeten voelen dat ze van bij aanvang een stem krijgen in de opmaak van het behandelplan en dat ze ook mee verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een positief verloop.  Het is belangrijk om te vertrekken vanuit de opvattingen die het kind, ouder, leerkracht zelf hebben over ADHD zodat onmiddellijk potentiële  misverstanden en vooroordelen kunnen weggewerkt worden.

ADHD moet voorgesteld worden als een dynamisch gegeven. De ernst en presentatie kunnen in de loop van de tijd variëren en hoeven niet problematisch te blijven.

Psycho-educatie is geen eenmalig gebeuren. Op geregelde tijdstippen in de behandeling, afhankelijk van de leeftijd en/of problemen die zich voordoen, is een herhaling/aanvulling met aangepaste en wetenschappelijk onderbouwde informatie aangewezen.6,10

Boeken, brochures, websites en videomateriaal kunnen zeker bijdragen aan kennis, maar soms ook verwarrend zijn als ze idiosyncratische informatie verschaffen. 

Voor vele ouders is het aansluiten bij de oudervereniging ZitStil (www.zitstil.be) erg steunend. 

Volgende topics zijn belangrijk in psycho-educatie:

 1. Wat is ADHD en hoe uit dit zich?
 2. Hoe evolueren kinderen met ADHD?
 3. Welke bijkomende problemen doen zich vaak voor?
 4. Welke oorzaken van ADHD zijn gekend?
 5. Welke neuropsychologische problemen zijn geassocieerd aan ADHD ?
 6. Welke behandelingsopties zijn er?