Medicatie omschakelen

Een wijziging van type medicatie kan best gebeuren tijdens een weekend zodat de ouders het effect goed kunnen evalueren.

1. SCHAKELEN TUSSEN VERSCHILLENDE VORMEN VAN METHYLFENIDAAT

De omschakeling kan van de ene dag op de andere gebeuren indien geschakeld wordt naar een equivalente dosering Voor die equivalente doseringen : zie titratieschema’s

2. SCHAKELEN VAN METHYLFENIDAAT NAAR DEXAMFETAMINESULFAAT (of omgekeerd).

Ook deze omschakeling kan onmiddellijk gebeuren, maar de nieuwe medicatie wordt best vanaf de begindosering getitreerd als haar effect nog niet gekend is bij de jongere.

Bv. methylfenidaat 3 x 10 mg wordt gestopt. De volgende dag wordt gestart met dexamfetaminesulfaat 2 x 2,5 mg en wordt de dosis week per week opgehoogd tot de optimale dosering (zie titratieschema’s)

Indien de jongere de andere medicatie voordien al had genomen en goed verdroeg, kunnen de lagere titratiestappen overgeslagen worden, tenzij de ontwikkeling van neveneffecten juist een probleem was. In dat geval dient voorzichtig en vanaf de begindosis te worden getitreerd.

3. SCHAKELEN VAN STIMULANTIA NAAR ATOMOXETINE OF GUANFACINE.

Als moet geschakeld worden van stimulantia naar atomoxetine of guanfacine (zie “welke medicatie kiezen”), dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Als het mogelijk is wordt het stimulantium gestopt en wordt atomoxetine of guanfacine opgebouwd vanaf de startdosis. Het effect kan dan na enkele weken intreden.
  • Als er enig effect is van het stimulantium en het is niet mogelijk om de medicatie te onderbreken omdat dat voor het kind tot teveel problemen zou leiden, kan de titrering van atomoxetine of guanfacine al gebeuren terwijl de stimulantia worden verder gegeven. Zodra er verbetering van het effect optreedt  of wanneer er nevenwerkingen optreden, wordt het stimulantium verminderd en uiteindelijk gestopt. Pas enkele weken later kan dan het netto effect van atomoxetine of guanfacine beoordeeld worden.
  • Als het mogelijk is wordt het stimulantium pas opgestart volgens het titratieschema na de laatste dosis van guanfacine.
  • Als er enig effect is van guanfacine en het is niet mogelijk om de medicatie te onderbreken omdat dat voor het kind tot teveel problemen zou leiden, kan de titrering van het stimulantium al gebeuren terwijl guanfacine wordt afgebouwd. In dat geval dient een strikte cardiovasculaire monitoring te gebeuren. 

4. SCHAKELEN VAN ATOMOXETINE NAAR STIMULANTIA.

Atomoxetine wordt gestopt. Stimulantia worden vanaf de volgende dag opgebouwd vanaf de begindosis (zie titratieschema’s). Terwijl er nog enkele weken een uitdovend effect is van atomoxetine (als er enig effect was), kan het effect van de stimulantia ook gradueel (met de stijging van de dosis) zichtbaar worden.

5. SCHAKELEN VAN GUANFACINE NAAR STIMULERENDE MEDICATIE.

Guanfacine wordt gradueel afgebouwd.

  • Als het mogelijk is wordt het stimulantium pas opgestart volgens het titratieschema na de laatste dosis van guanfacine.
  • Als er enig effect is van guanfacine en het is niet mogelijk om de medicatie te onderbreken omdat dat voor het kind tot teveel problemen zou leiden, kan de titrering van het stimulantium al gebeuren terwijl guanfacine wordt afgebouwd. In dat geval dient een strikte cardiovasculaire monitoring te gebeuren.