Behandeling opvolgen

Zodra een multidisciplinair behandelplan is ingesteld en stabiel verloopt, wordt aanbevolen om de 6 à 12 maanden te evalueren. 

1. Opvolgen van een behandelplan mèt medicatie: zie “opvolgen van elke behandelstap

    Voorbeeld behandeling opvolgen


2. Opvolgen van een multidisciplinair behandelplan zonder medicatie:  hierbij komen dezelfde elementen aan bod, maar moet uiteraard minder aandacht gaan naar de lichamelijke parameters

    Voorbeeld behandeling zonder medicatie opvolgen


Zogenaamde “nevenwerkingen” worden toch best ook systematisch bevraagd ook als er geen medicatie wordt gegeven, omdat je als behandelaar best voeling hebt met het voorkomen van deze ongemakken ook zonder dat een kind medicatie neemt.

Indien er tijdens de opvolging van een niet-medicamenteus behandelplan besloten wordt om toch met medicatie te starten kan overgeschakeld worden naar de module “medicamenteuze behandeling