Beslisboom behandeling

  • Bij de behandeling van kinderen onder 6 jaar is gebruik van medicatie niet aangewezen. Als bovenstaande maatregelen onvoldoende effect hebben, moet het kind doorverwezen worden naar de 3e lijn.
  • Bij kinderen en jongeren vanaf 6 jaar met een milde of matige ADHD wordt eerst begonnen met multimodale behandeling. Als deze onvoldoende effect heeft, is behandeling met medicatie aan te raden.
  • Bij kinderen en jongeren vanaf 6 jaar met een ernstige vorm van ADHD is het advies om naast de multimodale behandeling onmiddellijk te beginnen met medicatie.