Beslisboom behandeling

  • Bij de behandeling van kinderen onder 6 jaar is gebruik van medicatie niet aangewezen. Als bovenstaande maatregelen onvoldoende effect hebben, moet het kind doorverwezen worden naar de 3e lijn.2 Daar kan dan indien nodig toch medicatie worden voorgesteld.1,2
  • Bij kinderen en jongeren vanaf 6 jaar (NICE richtlijn 5 jaar) met lichte ADHD zonder gedragsproblemen wordt oudertraining geadviseerd en bij matige tot ernstige ADHD zonder gedragsproblemen medicatie.
  • Bij kinderen  vanaf 6 jaar (NICE richtlijn 5 jaar) met ADHD en gedragsproblemen wordt bij milde tot matige ADHD eerst sterk ingezet op gedragsaanpak via ouders en leerkrachten. Indien dit onvoldoende effect geeft kan medicatie worden toegevoegd. Bij ernstige ADHD wordt best meteen op beide ingezet. met een milde of matige ADHD wordt eerst begonnen met multimodale behandeling. Als deze onvoldoende effect heeft, is behandeling met medicatie aan te raden.4,5
  • Bij kinderen en jongeren vanaf 6 jaar met een ernstige vorm van ADHD is het advies om naast de multimodale behandeling eerst te werken aan omgevingsaanpassingen en pas daarna te beginnen met medicatie.4,5
  • Bij jongeren (>12 jaar) wordt bij lichte ADHD cognitieve gedragstherapie geadviseerd en bij matig tot ernstige ADHD medicatie of cognitieve gedragstherapie.Zorgpad voor 6-12 jarigen: 

Zorgpad voor 13-18 jarigen: