Leerkrachttraining in Vlaanderen

Er wordt geadviseerd om in eerste instantie aan leerkrachten een groepstraining aan te bieden. Pas als daartegen weerstand bestaat of de problematiek te complex is, wordt geadviseerd te beginnen met individuele training.5 

De gedragstherapeutische training heeft veelal geen impact op de eigenlijke symptomen van ADHD, maar vaak wel op allerlei geassocieerde probleemgedragingen.

In ideale omstandigheden zit deze “training” al verweven in de leerkrachtenopleiding, gezien ze principes aanreikt die voor alle kinderen met specifieke noden in een klas werkbaar en individueel aanpasbaar zijn.

Scholen kunnen ook betrachten om alle leerkrachten in groep te laten trainen in deze vaardigheden.

Leerkrachten kunnen ook individuele ondersteuning krijgen van het CLB en/of zorgleerkrachten of kunnen zelf aan de slag met materiaal zoals de ADHD-toolkit.

Doelstellingen

  1. De negatieve impact van de ADHD-symptomen op schoolprestaties, schoolervaring en/of gedrag van het kind verminderen
  2. De jongere motiveren en stimuleren tot meer zelfsturing in functie van schools functioneren
  3. Vaardigheden gericht aanleren
  4. De functiebeperkingen van het kind waar mogelijk helpen compenseren
  5. Voorkomen dat het kind voortdurend mislukkingen ervaart door falen door de vingers te zien
  6. De relatie tussen leerkracht en kind verbeteren

Punten 2-4 vallen onder de zogenaamde “STICORDI”-maatregelen:

- STImuleren

- COmpenseren

- Remediëren

- DIspenseren

In België bestaat er weinig aanbod om leerkrachten specifiek te trainen in deze vaardigheden.

In Vlaanderen kunnen zij wel gebruik maken van de ADHD-toolkit om zichzelf te trainen. Ze kunnen zich hierbij ook laten begeleiden door CLB-medewerkers.

ADHD TOOLKIT

De ADHD toolkit is een instrument voor leerkrachten in de lagere school om kinderen met ADHD doelgericht en tegelijk speels te begeleiden naar meer adequaat gedrag. Het hulpmiddel gebruikt principes uit de revalidatie en het gedragstherapeutisch werken. Zowel de aanvaarding van de beperkingen als het positief stimuleren om tot verandering van gedrag te komen, staan centraal. Meer info kan je vinden op https://www.upckuleuven.be/nl/adhd-toolkit.

De toolkit is opgevat als een soort spel tussen leerkracht en leerling. In de toolkit zit ook een mooie handleiding en een boekje met handige tips