Interventies kind/ jongere

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de niet-medicamenteuze interventies bij het kind zelden of slechts in beperkte mate leiden tot het verminderen van de ADHD-symptomen zelf maar in sommige gevallen wel effectief zijn in het voorkomen/verminderen van bijkomende problemen. 

Er bestaat een hele waaier aan behandelingen:

 • cognitieve gedragstherapie
 • vaardigheidstrainingen
  • plannen en organiseren
  • sociale vaardigheden
  • (meta-)cognitieve trainingen
 • neurofeedback
 • psychomotoriek
 • voedingssupplementen en diëten
 • en andere interventies  

Volgens (inter)nationale richtlijnen worden op vlak van niet-medicamenteuze interventies bij kinderen de volgende aandachtspunten geformuleerd:

 • De kindtrainingen waarover effect wordt gerapporteerd zijn in de regel niet specifiek voor ADHD maar gericht op de brede waaier van gedragsproblemen en gedragsstoornissen bij kinderen (oppositioneel-opstandig gedrag, gedragsstoornis).
 • Overweeg individuele cognitief gedragstherapeutische interventies voor oudere kinderen (> 8 jaar) en adolescenten.3,5,6
 • Indien leerproblemen of –stoornissen aanwezig zijn: verwijs ouders en kinderen naar specifieke evidence-based trainingsprogramma’s.