Interventies ouders

Interventies ouders

In de (inter)nationale richtlijnen worden naast psycho-educatie en algemene adviezen ook aanpassingen in de thuiscontext en oudertraining aanbevolen.

Oudertrainingen verminderen het ADHD-gedrag in de thuisomgeving volgens de ouders die eraan deelnemen.Op school zien de leerkrachten er niet echt effect van. Het kan dus zijn dat de verandering die ouders zien eerder het gevolg is van een verwachtingseffect (soort placebo-effect) of dat de verbetering enkel optreedt in de omgeving waar ze aangeleerd wordt.

Oudertraining heeft wèl een bewezen effect op de geassocieerde gedragsproblemen  van kinderen met ADHD en op de opvoedingsaanpak (meer positieve interventies en minder negatieve). Ook op het emotioneel, sociaal en schools functioneren van kinderen hebben ze effect.