Vaardigheidstrainingen

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Kinderen en jongeren met ADHD ondervinden ook vaak problemen op het gebied van sociale vaardigheden. Door hun druk en impulsief gedrag komen ze vaker in de problemen met leeftijdsgenoten. Daarom kan overwogen worden om het kind of de jongere een sociale vaardigheidstraining te laten volgen.

In zo’n training staat het ontwikkelen van sociale vaardigheden, gedragsmatige competenties en sociale probleemoplossingsstrategieën centraal en wordt er getracht om op deze manier het aangaan van vriendschappen aan te moedigen en ongewenst sociaal gedrag te verminderen.

Sociale vaardigheidstrainingen op zich blijken weinig effectief te zijn bij kinderen en jongeren met ADHD. Wanneer deze training echter gecombineerd wordt met een oudertraining en/of uitgevoerd wordt in de natuurlijke omgeving, blijkt er wel een positief effect te zijn op de sociale vaardigheden van het kind of de jongere.


PLANNEN EN ORGANISEREN

Veel jongeren met ADHD worden minder druk als ze wat ouder worden, maar hebben nog wel moeite zich te concentreren en hun leven goed te ordenen. Daardoor blijven er problemen op school, thuis of met vrienden. Wanneer een jongere met ADHD problemen heeft op vlak van planning en organisatie kan er overwogen worden om een plannings- en organisatietraining aan te bieden. 

De trainingen hebben geen rechtstreeks effect op de ADHD-symptomen, maar kunnen wel leiden tot een verbetering in het planmatig en meer geordend denken en leven.

Voorbeeld protocol plannings-en organisatietraining:

'Zelf Plannen' door Boyer, Kuin en Van der Oord


COGNITIEVE TRAININGEN

Cognitieve trainingen hebben tot doel de neuropsychologische disfuncties die geassocieerd zijn aan ADHD te verbeteren. Vaak zijn het computerprogramma’s of zogenaamde “serious games” die hetzij onder begeleiding, hetzij op eigen tempo kunnen doorlopen worden.

Er is voorlopig geen evidentie dat zij het ADHD-gedrag verbeteren. Wèl tonen ze effecten aan op de vaardigheden die getraind worden.

(Inter)nationale richtlijnen geven aan dat de werkzaamheid van cognitieve trainingen nog onvoldoende is aangetoond om ze standaard op te nemen in het behandelplan voor ADHD.6,9