Impact ADHD op de ontwikkeling

Als aandachts- en hyperactiviteitsproblemen ernstig zijn

  • hebben ze veelal een negatieve invloed op een aantal levensdomeinen (thuis, op school, bij hobby’s)
  • zijn er vaak ook andere ontwikkelingsproblemen (spraak/taal/motoriek/leren) 
  • vormen ze een risico voor andere mentale gezondheidsproblemen bij het opgroeien