Belang niet te snel aan ADHD denken,

Onaandachtigheid en druk gedrag komen bij veel kinderen in meer of mindere mate voor.3 De symptomen van ADHD bevinden zich aan het uiterste van een continuüm; het zijn geen kwalitatief afwijkende symptomen. Het risico is dan ook groot dat er te laagdrempelig verwezen wordt voor diagnostiek. Dat leidt tot een overmaat aan dure onderzoeken en het gevaar dat er onterecht een diagnose wordt gesteld. Een degelijke screening en correcte verwijzing zijn dus nodig om onderstaande risico’s van een onterechte diagnose te voorkomen: