Alternatieve hypotheses

ALTERNATIEVE HYPOTHESES


Symptomen van onaandachtigheid en hyperactiviteit-impulsiviteit zijn niet specifiek voor een ADHD-stoornis. Onoplettendheid en druk, impulsief gedrag komen als symptoom ook bij andere aandoeningen voor.8

Er kan ook een onderliggende aandoening zijn waarbij er op gedragsvlak een volledig ADHD-beeld aanwezig is, dat mogelijks ook erkend en behandeld moet worden, maar waarbij het tevens van belang is de onderliggende aandoening op te sporen.

Sommige stoornissen zoals bij voorbeeld leerstoornissen of een oppositioneel opstandige gedragsstoornis kunnen zowel als differentiële diagnose en als comorbiditeit voorkomen.7Andere problematieken zoals epilepsie en slaapstoornissen kunnen zowel een behandelbare oorzaak van ADHD-symptomen en een comorbiditeit zijn.

Het is dus belangrijk om bij de signalering van concentratieproblemen, druk en impulsief gedrag alert te zijn voor signalen van volgende aandoeningen of problemen en vice versa.

ONDERLIGGENDE ETIOLOGISCHE DIAGNOSE MET MOGELIJKS EEN ADHD-GEDRAGSFENOTYPE

 • Chromosoomafwijkingen
 • Genetische syndromen (Fragiel-X, neurofibromatose…)
 • Epilepsie
 • Hersentrauma
 • Prenatale intoxicaties (vb. Foetaal Alcohol Syndroom)
 • Postnatale intoxicaties (vb. loodvergiftiging)


LICHAMELIJKE AANDOENING DIE OMKEERBARE ADHD-SYMPTOMEN KUNNEN VEROORZAKEN (MEDICAL MIMICS)7

 • Epilepsie (absences)
 • Slaapstoornissen (slaapapnoe, Restless Legs Syndrome)
 • Schildklierafwijkingen
 • Hypoglycemie
 • Anemie
 • Nevenwerking van medicatie (bronchodilatantia, anti-epileptica)
 • Gehoorstoornis
 • Visusstoornis


NEUROBIOLOGISCHE ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN (DSM-5) (DIFFERENTIAAL DIAGNOSE OF COMORBIDITEIT)7

 • Verstandelijke beperking
 • Communicatiestoornissen
 • Autismespectrumstoornissen
 • Motorische ontwikkelingscoördinatiestoornis (DCD)
 • Leerstoornissen
 • Ticstoornissen


PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN (DSM-5) (DIFFERENTIAAL DIAGNOSE OF COMORBIDITEIT)7

 • Angststoornissen
 • Bipolaire stoornis
 • Depressieve stoornis
 • Oppositioneel Opstandige gedragsstoornis
 • Antisociale gedragsstoornis
 • Intermittente explosieve stoornis
 • Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis (DMDD)
 • Hechtingsstoornis
 • Middelenmisbruik


PSYCHOSOCIALE FACTOREN

 • Misbruik
 • Mishandeling
 • Verwaarlozing
 • Disfunctionele context
 • Onaangepaste leeromgeving