Lagere schoolleeftijd

Voorbeelden van aspecifieke signalen op lagere schoolleeftijd

 • Abnormaal veel conflicten met ouders, broers/ zussen
 • Irritatie bij ouders, broers/ zussen, school
 • Volgorde en uitvoering van algemene dagelijkse routines verlopen moeizaam/ slordiger/ met meer conflicten dan normaal
 • Ongelukjes in huis, bij het spelen, op straat
 • Onderpresteren
 • Sociaal-emotionele problemen; lijkt jonger dan zijn/ haar leeftijd
 • Korter spel (<15 min); activiteiten niet afwerken, niet luisteren (aandachtsspanne)
 • Vlindert van de ene activiteit naar de andere
 • Wervelwind stopt niet (hyperactiviteit)
 • Luistert niet ‘hij lijkt wel doof’
 • Geen gevoel voor gevaar; lijkt tegendraads; wordt onbeleefd gevonden  (impulsiviteit)Verstoorde tijdsbeleving en dus vaak te laat
 • Veel moeite om te plannen
 • Moeite bij het verkrijgen van overzicht
 • Niet meer dan één boodschap tegelijk kunnen verwerken
 • Moeilijkheden met herkennen van emoties
 • Missen of verkeerd interpreteren van sociale signalen
 • Stopt niet; voelt niet aan wanneer rust nodig is