Wat na screening?

Als je na het doorlopen van de screeningvragenlijst (bijvoorbeeld de SDQ8) en het overdenken van eventuele andere verklaringen en het vaststellen van duidelijk impact op het functioneren, vermoedt dat er sprake is van ADHD, dan kan een diagnostisch onderzoek in gang gezet worden. Als er een wachttijd dient overbrugd te worden, dan kan die nuttig worden gebuikt om al een aantal aanpassingen in het dagelijkse leven door te voeren en de effecten ervan in kaart te brengen; ga hiervoor naar de 'Prediagnostische fase'.

Als er na screening geen vermoeden is van ADHD moet er uiteraard een antwoord komen op de oorspronkelijke klachten. Klik hieronder op de knop “geen vermoeden van ADHD”.                     Vermoeden ADHD