Aspecifieke signalen

ASPECIFIEKE SIGNALEN


Aspecifieke signalen zijn indicaties, knipperlichten om aan ADHD te denken. Het zijn echter geen diagnostische criteria of symptomen van ADHD. Men kan best een algemene inschatting maken van het functioneren van het kind en dit in meerdere omgevingen, door volgende vragen te stellen:

  • Hoe gaat het thuis?
  • Hoe gaat het op school?
  • Heb je vriendjes of vriendinnetjes?
  • Wat doe je in je vrije tijd, zit je op een club en hoe gaat dat?

Klik op één van de onderstaande blokken om voorbeelden van aspecifieke signalen per ontwikkelingsleeftijd te zien of download de volledige lijst.


Peuter/kleuter         Lagere schoolleeftijd         Tiener adolescent