Geen universele screening

Er wordt door internationale en nationale richtlijnen aanbevolen geen universele screening te doen naar ADHD in de kleuter, lagere en middelbare school omdat dit zou leiden tot teveel vals positieve verwijzingen. Het is dus niet nodig om elk kind te screenen op ADHD.

Wel wordt verwacht dat leerkrachten en eerstelijnshulpverleners in staat zijn om via gerichte screening de juiste kinderen te selecteren voor verder onderzoek. Binnen de eerstelijnszorg zou er volgens de richtlijnen geen diagnose gesteld noch medicamenteuze behandeling opgestart mogen worden.