Mogelijke negatieve gevolgen van een onterechte diagnose

Indien de diagnose van ADHD onterecht wordt gesteld, bestaat het gevaar dat:

  • dit leidt tot een te beperkt en niet representatief beeld van de mogelijkheden van een kind
  • het kind gestigmatiseerd wordt doordat verkeerdelijk een label wordt geplakt
  • de jongere zich onterecht identificeert met de diagnose met mogelijke negatieve impact op het zelfbeeld, de motivatie en het prestatievermogen
  • het kind anders benaderd wordt door ouders, omgeving of leerkrachten8
  • onaangepaste en contraproductieve studiekeuzes (bijv.: buitengewoon onderwijs) of pedagogische maatregelen volgen op de diagnose
  • een onterechte en onaangepaste behandeling volgt, die soms duur is, mogelijke nevenwerkingen heeft, enz.