Risico geen rekening te houden met omgevingsfactoren

Ook omgevingsfactoren kunnen leiden tot druk of onoplettend gedrag bij kinderen en jongeren. Het is dan ook belangrijk om deze factoren en de chronologische evolutie van de ADHD-kenmerken in functie van deze factoren in kaart te brengen. Vaak is in deze omstandigheden het onaandachtige en drukke gedrag minder pervasief aanwezig (niet in alle leefcontexten) en meer fluctuerend in de tijd. 


Factoren in de gezinssituaties:

 • Hoge mate van conflict in gezin
 • Hoge mate van stress in gezin
 • Weinig structuur in gezin
 • Mishandeling
 • Verwaarlozing7
 • Misbruik
 • ….

Grote levensgebeurtenissen:

 • Echtscheiding
 • Nieuwe partner van ouder
 • Verhuis
 • Verandering van school
 • Nieuw broertje of zusje
 • ….

Problemen met leeftijdsgenoten:

 • Ruzie met vrienden
 • Pesterijen

Problemen in de leeromgeving:

 • Onaangepaste leeromgeving (overpresteren)7
 • ...