Waarom ADHD detecteren?

Waarom ADHD detecteren?


ADHD kan het functioneren van een kind op verschillende levensdomeinen danig verstoren en de verdere ontwikkeling bemoeilijken. Daarom is het belangrijk ADHD tijdig te detecteren.

Bij “Impact van ADHD op de ontwikkeling” wordt een overzicht gegeven van de mogelijke gevolgen van ADHD op deze levensdomeinen.

Toch is het ook belangrijk om niet te snel in termen van ADHD te denken en te spreken.8 Niet elk kind dat verstrooid, druk of onoplettend is, heeft immers ADHD. Indien de diagnose van ADHD te snel wordt gesteld, bestaat het gevaar dat normaal gedrag geproblematiseerd wordt of dat er niet tijdig aan andere oorzaken voor onaandachtig en druk gedrag gedacht wordt. Deze differentiaal diagnostiek vind je terug onder “Belang niet te snel aan ADHD denken”. De (inter)nationale richtlijnen bevelen aan om “geen universele screening” naar ADHD uit te voeren.2 We leggen uit waarom.