Lichamelijk onderzoek

Een algemeen lichamelijk onderzoek is aangewezen wanneer dit nog niet gebeurde door de schoolarts of huisarts in de prediagnostische fase.3 Hierbij moet aandacht gaan naar:

  • Algemeen klinisch onderzoek
  • Gehoor en zicht
  • Slaapproblemen
  • Epilepsie
  • Schildklierlijden
  • (Genees)middelengebruik
  • Stigmata

De bedoeling is om geen onderliggende oorzaken of differentiële diagnoses te missen. Zie ook:

Wanneer er signalen voor lichamelijke aandoeningen naar voor komen, kunnen verdere onderzoeken op indicatie aangewezen zijn. Medische onderzoeken zoals EEG, EKG, bloedonderzoek of MRI dienen dus enkel op indicatie en niet systematisch te gebeuren, net zoals ander neuroradiologisch, neurofysiologisch, neurochemisch of chromosaal onderzoek.7