(Psycho)motorisch onderzoek

Heel wat kinderen met ADHD hebben problemen met hun motorische ontwikkeling. Onderzoek is mogelijk naar:

  • Fijne motoriek (of nog specifieker schrijfmotoriek)
  • Grove motoriek
  • Dynamische co√∂rdinatie, visuomotorische co√∂rdinatie
  • Bewustzijn van het eigen lichaam (houding en beweging)
  • Onderzoek kan leiden tot een bijkomende diagnose van motorische ontwikkelingsstoornis (DCD). 

Motorische problemen bemoeilijken op hun beurt het leerproces, zodat er soms beter tijdig wordt op ingegrepen.