ADHD-symptomen

Concentratieproblemen en/of hyperactiviteit-impulsiviteit, die niet passen bij het ontwikkelingsniveau, vormen de kernsymptomen van ADHD. Zie hieronder voor een overzicht van de DSM-5 symptomen van ADHD.

< 17 jaar: minstens 6/9 criteria van één van beide lijstjes moeten aanwezig zijn

≥ 17 jaar: minstens 5/9 van één van beide lijstjes moeten aanwezig zijn

Let wel: de gedragingen moeten disproportioneel zijn aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Deze inschatting vergt kennis van en ervaring met kinderen en jongeren van alle leeftijden en verschillende mentale niveaus.

Om deze inschatting te maken is het gebruik van een (semi)gestructureerd interview aangeraden, omdat dit de fenomenologie van elk criterium uitlegt.

Het is ook handig om gebruik te maken van gestandaardiseerde vragenlijsten omdat die via normtabellen een vergelijking met kinderen van eenzelfde ontwikkelingsniveau aanreiken.


Onoplettend


Hyperactiviteit - Impulsiviteit