Impact functioneren

Checklist impact functioneren


Kinderen en jongeren mogen gerust onaandachtig en druk zijn als dit hun functioneren niet belemmert of anderen stoort.

Er mag ook aandacht zijn voor de positieve invloed die de symptomen kunnen hebben: creativiteit, verbeelding, nieuwsgierigheid, energie, veel interesses, vindingrijkheid, overgave, enthousiasme, durf, spontaniteit...5

We spreken pas van ADHD als hun functioneren of de omgeving er wèl onder lijden. Er moet dus weerslag zijn op het sociale, schoolse, persoonlijke of gezinsfunctioneren.1, 2

Dit kan zijn onder de vorm van persoonlijk lijden door een laag zelfwaardegevoel of frustratie omwille van dagelijkse faalervaringen.

Er kan impact zijn op

  • het schools functioneren (onderpresteren, onmogelijkheid om te studeren of huiswerk te maken, leerproblemen, schools falen, enz.)
  • het functioneren in de thuissituatie (impact op de opvoedingssituatie en onderlinge relaties in het gezin, stress en spanningen, enz.)
  • sociaal vlak (moeilijkheden om vriendschapsrelaties uit te bouwen, pesten en gepest worden, enz.)

Het is dus belangrijk om de invloed van de symptomen op het functioneren van het kind in de verschillende levensdomeinen na te gaan, mogelijks ook in meerdere sessies (zeker wanneer het om een adolescent gaat).7 

Klik op onderstaande blokken voor voorbeelden van mogelijke impact op het functioneren per ontwikkelingsfase. 

Bovenstaande checklist kan ook helpen bij het in kaart brengen van de impact op het functioneren.

Voor de interpretatie van de WFIRS kan er gewerkt worden met de totaalscore of met de gemiddelde score per domein. Elk domein met tenminste twee items met een score van 2, één item met een score van 3, of een gemiddelde score groter dan 1.5 kan beschouwd worden als een domein waarbij er sprake is van klinische/significante impact.