Klachteninventarisatie

Klachteninventarisatie


Het diagnostisch proces start met een grondige intake waarin aandacht gaat naar de klachten, zorgen of problemen maar evenzeer naar wat er goed gaat, waar de krachten zitten van het kind/de jongere en de context (ouders, leerkrachten).

Het is belangrijk deze bevraging ruim én concreet te doen en niet direct met een ‘ADHD-bril’ op.

In eerste instantie worden natuurlijk de betrokken kinderen/jongeren en hun ouders bevraagd, maar een goede probleemverkenning heeft, indien mogelijk, ook oog voor de visie en informatie van de leerkracht(en).5

Volgend schema kan richtinggevend zijn:

 1. Aanmelding
  1. Wie komt                     = wie maakt zich (geen) zorgen, wie ondervindt (geen) last?     
  2. Met wat                       = welke aanmeldingsklacht?
  3. Net nu                          = waarom nu? wat is de aanleiding?
  4. Naar hier                     = wie heeft deze weg getoond?
  5. Waarom                      = met welke verwachtingen? Wie hoopt wat te bereiken?
 2. Klachtenanalyse
  1. Wat zijn de aanmeldingsklachten en welke problemen stellen zich daarnaast nog? Wat houden deze concreet in, met welke frequentie, wanneer stellen deze problemen zich (én wanneer niet)?
  2. Sinds wanneer doen de verschillende klachten zich voor? Hoe zijn ze geëvolueerd?
  3. Wat zijn volgens de betrokkenen mogelijke verklarende, uitlokkende en/of instandhoudende factoren?
  4. Zijn er in de omgeving nog andere meningen over?
 3. Aanpak  Wat is er reeds ondernomen door de betrokkenen (kind/jongere zelf, gezin, leerkracht, school), CLB en andere hulpverlening?
 4. Krachtenanalyse  Wat zijn de sterke/positieve kanten en talenten van het kind/ de jongere? Wat is belangrijk voor een gunstige ontwikkeling?  
 5. Doelstelling  Welke verandering is noodzakelijk, wenselijk en voor wie (niet)? Hoe hoopt men die te kunnen bekomen?

Als aandachtsproblemen of druk en impulsief gedrag als klacht(en) gemeld worden, wordt een specifieke ADHD symptoominventaris opgemaakt.