Impact adolescentie

FUNCTIONEREN OP SCHOOL

 • Onderpresteren
 • Klas overdoen als gevolg van concentratieproblemen
 • Opleiding niet afmaken
 • Spijbelen
 • Van school gestuurd worden
 • Veel langer over opleiding doen dan gebruikelijk
 • Intellectuele en cognitieve vaardigheden worden onderschat
 • Moeite met het maken van huiswerk
 • Commentaar leerkrachten over gedrag / concentratie
 • Voortijdig schoolverlaten (gedemotiveerd, absenteïsme, uitsluiting van de school) 

GEZINSFUNCTIONEREN

 • Vaak ruzie met broers en zussen, ouders
 • Vaak straf
 • Weinig contact met familie vanwege conflicten
 • Langer structuur van ouders nodig dan normaal
 • Ouders weten zich geen raad met het gedrag van hun kind 

RELATIES LEEFTIJDSGENOTEN 

 • Moeite met onderhouden van sociale contacten
 • Conflicten als gevolg van communicatieproblemen
 • Conflicten als gevolg van impulsief gedrag
 • Moeite met het aangaan van sociale contacten
 • Weinig vrienden
 • Gepest worden
 • Buitengesloten zijn / niet mee mogen doen met groep
 • Zelf pesten 

VRIJE TIJD

 • Niet goed kunnen ontspannen in vrije tijd
 • Zeer veel moeten sporten om te kunnen ontspannen
 • Blessures als gevolg van vele sporten
 • Continu bezig zijn en hierdoor oververmoeid raken
 • Snel uitgekeken zijn op hobby’s
 • Sensation seeking en/of risicovol gedrag:
  • Onvoorzichtig in verkeer
  • Experimenteren me middelen
  • Gokken, andere verslavingen
  • Seksueel onvoorzichtig gedrag
 • Contact met politie/justitie
 • Vaak ongelukken 

ZELFBEELD 

 • Onzekerheid door negatieve opmerkingen anderen
 • Negatief zelfbeeld vanwege faalervaringen
 • Faalangstig om aan nieuwe zaken te beginnen
 • Overmatig heftig reageren op kritiek
 • Veeleisend zijn voor zichzelf