Ouders

Naast de opmaak van het algemeen bilan is het bij een diagnostisch onderzoek naar ADHD noodzakelijk om de aanwezigheid en de impact van de ADHD-symptomen in de thuiscontext systematisch na te gaan.

Daarbij dient er ook voldoende rekening te worden gehouden met eventuele andere (sub)culturen binnen het gezin in verband met beeldvorming van psychische problemen zoals ADHD, de visie op een diagnose en andere verwante aspecten zoals de samenwerking met leerkrachten.8

Dit gebeurt bij voorkeur aan de hand van een (semi-)gestructureerd interview, en minimaal aan de hand van een checklijst. Aanvullend kan een specifieke ADHD-vragenlijst worden ingevuld.

Hieronder vind je een overzicht van mogelijke instrumenten, hun beschikbaarheid en psychometrische kenmerken.

Interview bevatten veelal modules om meerdere psychiatrische beelden te bevragen.


(SEMI-)GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS

Interview*

Leeftijds-

bereik

Afgenomen bij

Type, betrouwbaarheid en validiteit

Beschikbaarheid

Kiddie-Schedule for Affective Disorders & Schizophrenia (K-SADS)

6 – 18 jaar

Ouders
Kind
Leerkracht    

Semi-gestructureerd

IRR (ADHD): .91

Nederlandse versie op te vragen bij  jan.vanderende@erasmusmc.nl

Engelse versie hier downloadbaar  

The Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-IV) or Parents (PDISC-IV)

6 – 18 jaar

Ouders
Kind

Gestructureerd

IRR (ADHD): .6-.9

Internetversie (.87-.94)

Verkrijgbaar bij: UCKJP / Accare: www.accare.nl

ADHD Child Evaluation (ACE)

5 – 16 jaar

Ouders
Kind

Semi- gestructureerd

Online gratis beschikbaar

Diagnostic Interview for ADHD in Young people   (Young-DIVA-5)  

> 18 jaar 

Ouders

Online beschikbaar

The Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA)

9 – 17 jaar

Ouders

Meer info via http://devepi.duhs.duke.edu/ca...      

PICS 4
Parent-Interview-Child-Symptoms-DSM-IV-version
6 – 12  
jaar
Ouders KindMeer info via
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2021/11/Parent-Interview-Child-Symptoms-DSM-IV-version-PICS-4-NL.pdf
K-DBDS
Kiddie Disruptive Behavior Disorders Schedule
(K-DBDs)
3 – 6
jaar
Ouders KindMeer info via 
https://kkjp.devswitch.nl/wp-c...
TTI-4
Teacher Telephone Interview for Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder and related disorders: DSM-IV version (TTI-IV)
6 – 12  
jaar
LeerkrachtenMeer info via
https://www.kenniscentrum-kjp....

*Voor een aantal van deze instrumenten is een opleiding vereist. Raadpleeg hiervoor het betreffende instrument en eventuele handleiding.


SPECIFIEKE VRAGENLIJSTEN

Overzicht van bestaande Nederlandse vragenlijsten voor het in kaart brengen van ADHD-symptomen waarbij op kinderleeftijd voorkeur voor VvGK gezien aanwezigheid Vlaamse normen.

Vragenlijst*

Leeftijdsbereik

Vlaamse normen

Betrouwbaarheid en validiteit

Vragenlijst voor gedragsproblemen bij kinderen (VvGK)

6 – 16 jaar

Ja

Normen: Voldoende

Betrouwbaarheid: Voldoende

Begripsvaliditeit: Goed

Criteriumvaliditeit: niet onderzocht

ADHD-vragenlijst (AVL)

4 – 18 jaar

Nee

Normen: Voldoende (Enkel voor Nederland)

Betrouwbaarheid: Goed

Begripsvaliditeit: Goed

Criteriumvaliditeit: Voldoende

Conners rating schalen (CRS)

5 – 15 jaar

Nee

Normen: Onvoldoende

Betrouwbaarheid: Onvoldoende

Begripsvaliditeit: Onvoldoende

Criteriumvaliditeit: Niet onderzocht

Zelfrapportage vragenlijst voor aandachtsproblemen en hyperactiviteit (ZVAH)

16 – 25 jaar

Ja

Betrouwbaarheid: Voldoende tot goed

Begripsvaliditeit: Goed

Criteriumvaliditeit: Goed

BROWN Attention-Deficit Disorder Scales

3 – … jaar

Nee

Normen: onvoldoende

Betrouwbaarheid: geen onderzoek

Begripsvaliditeit: geen onderzoek

Criteriumvaliditeit: geen onderzoek

*Voor een aantal van deze instrumenten is een opleiding vereist. Raadpleeg hiervoor het betreffende instrument en eventuele handleiding.