Ouders

Naast de opmaak van het algemeen bilan is het bij een diagnostisch onderzoek naar ADHD noodzakelijk om de aanwezigheid en de impact van de ADHD-symptomen in de thuiscontext systematisch na te gaan.

Dit gebeurt bij voorkeur aan de hand van een (semi-)gestructureerd interview, en minimaal aan de hand van een checklijst. Aanvullend kan een specifieke ADHD-vragenlijst worden ingevuld.

Hieronder vind je een overzicht van mogelijke instrumenten, hun beschikbaarheid en psychometrische kenmerken.

Interview bevatten veelal modules om meerdere psychiatrische beelden te bevragen.


(SEMI-)GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS

Interview

Leeftijds-

bereik

Afgenomen bij

Type, betrouwbaarheid en validiteit

Beschikbaarheid

Kiddie-Schedule for Affective Disorders & Schizophrenia (K-SADS)

6 – 18 jaar

Ouders
Kind
Leerkracht    

Semi-gestructureerd

IRR (ADHD): .91

Nederlandse versie op te vragen bij  jan.vanderende@erasmusmc.nl

Engelse versie hier downloadbaar  

The Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-IV) or Parents (PDISC-IV)

6 – 18 jaar

Ouders
Kind

Gestructureerd

IRR (ADHD): .6-.9

Internetversie (.87-.94)

Verkrijgbaar bij: UCKJP / Accare: www.accare.nl

ADHD Child Evaluation (ACE)

5 – 16 jaar

Ouders
Kind

Semi- gestructureerd

Online gratis beschikbaar

Diagnostic Interview for ADHD in Young people   (Young-DIVA-5)  

> 18 jaar 

Ouders

Online beschikbaar

The Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA)

9 – 17 jaar

Ouders

Meer info via http://devepi.duhs.duke.edu/ca...      

Development and Well-Being Assessment (DAWBA)

5 – 16 jaar

Ouders

Gestructureerd

ADHD (IRR) > .8

Online versie inkijkbaar


SPECIFIEKE VRAGENLIJSTEN

Overzicht van bestaande Nederlandse vragenlijsten voor het in kaart brengen van ADHD-symptomen waarbij op kinderleeftijd voorkeur voor VvGK gezien aanwezigheid Vlaamse normen.

Vragenlijst

Leeftijdsbereik

Vlaamse normen

Betrouwbaarheid en validiteit

Vragenlijst voor gedragsproblemen bij kinderen (VvGK)

6 – 16 jaar

Ja

Normen: Voldoende

Betrouwbaarheid: Voldoende

Begripsvaliditeit: Goed

Criteriumvaliditeit: niet onderzocht

ADHD-vragenlijst (AVL)

4 – 18 jaar

Nee

Normen: Voldoende (Enkel voor Nederland)

Betrouwbaarheid: Goed

Begripsvaliditeit: Goed

Criteriumvaliditeit: Voldoende

Conners rating schalen (CRS)

5 – 15 jaar

Nee

Normen: Onvoldoende

Betrouwbaarheid: Onvoldoende

Begripsvaliditeit: Onvoldoende

Criteriumvaliditeit: Niet onderzocht

Zelfrapportage vragenlijst voor aandachtsproblemen en hyperactiviteit (ZVAH)

16 – 25 jaar

Ja

Betrouwbaarheid: Voldoende tot goed

Begripsvaliditeit: Goed

Criteriumvaliditeit: Goed

BROWN Attention-Deficit Disorder Scales

3 – … jaar

Nee

Normen: onvoldoende

Betrouwbaarheid: geen onderzoek

Begripsvaliditeit: geen onderzoek

Criteriumvaliditeit: geen onderzoek