Kind/jongere en ouder/opvoeder

Alles draait om jullie !

Soms kunnen kinderen of jongeren moeilijk opletten of zich moeilijk concentreren. Soms worden ze als erg druk en storend ervaren.

Iedereen is wel eens afgeleid of onrustig en dat is heel normaal, maar als het je voortdurend in moeilijkheden brengt en het maakt dat de gewone dingen die van jou verwacht worden steeds in het honderd lopen, dan kàn het ook zijn dat je “ADHD” hebt: een aandachts- en/of hyperactiviteitsprobleem en dat je wat hulp kan gebruiken.

Deze webtool is gemaakt om ervoor te zorgen dat de herkenning, de vaststelling en de aanpak van zo’n ADHD-probleem volgens de juiste (inter)nationale richtlijnen verlopen. De webtool is dus vooral gemaakt om alle hulpverleners, die dit zo goed mogelijk willen doen, te helpen.

Omdat het belangrijk is dat ouders en kinderen mee “aan het roer” kunnen zitten van zo’n hulpverleningstraject, hebben we geprobeerd om de informatie zo duidelijk mogelijk te maken. Soms was het niet helemaal te vermijden om woorden te gebruiken die minder vertrouwd zijn voor ouders of kinderen.

Alles wat in deze webtool is verwerkt is dus nuttig om te weten voor ouders en kinderen met ADHD. Maar hier en daar zijn er stukjes informatie die nog belangrijker zijn. Die willen we hier wat extra aandacht geven.

Vanuit het SIG werd er ook een leeswijzer voor ouders ontwikkeld die hier gedownload kan worden.

Leeswijzer ouders


STAP 1: WANNEER AAN ADHD DENKEN?

Hier wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om ADHD vast te stellen, maar even goed waarom je niet meteen aan ADHD moet denken als je je niet perfect kan concentreren of wat beweeglijker bent dan andere kinderen.

Er worden hier ook beschrijvingen gegeven van de signalen die aan ADHD doen denken.

Ook wordt uitgelegd dat je pas aan ADHD moet denken als er grote problemen zijn in je leven. Dat wordt “impact op functioneren” genoemd.

Als je in deze fase met de huisarts, de leerkracht of het CLB overlegt en zij komen samen met jou en je ouders tot het besluit dat er geen vermoeden is van ADHD, dan kan je nog steeds wat tips gebruiken die je kunnen helpen bij de concentratieproblemen.


STAP 2: PREDIAGNOSTISCHE FASE

Als er toch twijfel is zal er een onderzoek gepland worden. Als je daar een tijdje moet op wachten kunnen er soms al wel nuttige dingen aangepast worden in je dagelijks leven. Dat kan thuis en via de school.

In deze fase kan het CLB soms al samen met de leerkracht(en) helpende aanpassingen op school aanbrengen


STAP 3: DIAGNOSTISCHE FASE

Hier wordt uitgelegd hoe een goed onderzoek er zal uitzien. Het belangrijkst is dat de onderzoekers een zo nauwkeurig mogelijk beeld krijgen van de moeilijkheden in het dagelijkse leven: thuis, op school, in de vrije tijd, met vrienden…. Er zal dus veel gepraat worden over de moeilijkheden. Vergeet zeker ook niet om ook alles op te sommen dat WEL GOED loopt. Dat is even belangrijk.

Er zullen ook heel wat vragenlijstjes moeten ingevuld worden. Zo kunnen jouw beschrijvingen vergeleken worden met die van duizenden andere kinderen van dezelfde leeftijd.

Er zullen mogelijks ook wat “denk- en doe-testjes” afgenomen worden. Die zijn niet altijd nodig maar kunnen soms wel nuttig zijn om andere redenen voor de concentratie- of leerproblemen uit te sluiten. En heel af en toe wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Dat wordt beslist door de onderzoeker omdat die bij het stellen van de vragen soms aanwijzingen vond voor een mogelijke andere oorzaak voor de concentratieproblemen uit te sluiten.

We raden de onderzoekers aan om een mooi overzicht te maken van alles wat ze vaststellen.


STAP 4: BEHANDELING

Als er een diagnose ADHD wordt gesteld, maar ook als dat niet zo is, dan kan het overzicht helpen om doelen te omschrijven van een goede zorg. Best gebeurt dit samen met de kinderen en ouders.

Het eerste belangrijk onderdeel van een goed behandelplan is “psycho-educatie”: voldoende uitleg krijgen over wat ADHD is en niet is en over de mogelijkheden van aanpak.

De hulpverleners die de behandeling zullen opnemen vinden hier heel veel materiaal om die goed op te volgen.

Voor ouders van jongere kinderen (kleuters en lagere school) kan een oudertraining helpen om een sterke en positieve band te behouden en op de juiste manier te reageren op de moeilijke momenten.

Ouders en kinderen kunnen ook altijd terecht bij de oudervereniging “Zit Stil”.