Taal- en spraakontwikkeling

  1. Taalgebruik en taalbegrip nu
  2. Articulatie
  3. Zijn er moeilijkheden in de taalontwikkeling geweest?
  4. Eerste glimlach (tss 6-8 weken)
  5. Comfortgeluidjes ( vanaf 2 maanden)
  6. Vertelde uw kind rond 1 jaar al hele verhalen vol onbegrijpelijke woorden en eerste woordjes?
  7. Twee-woordzinnen (gemiddeld rond 18 maanden)
  8. Uitdrukkingsvaardigheden op 2,5-3 jaar?
  9. Brabbelen, eerste woorden/zinnen , ja/nee knikken met oogcontact, een/tweerichtingsverkeer, articulatie, intonatie, echolalie, neologismen, symbolisch taalgebruik, grapjes, logopedie, gehoortest, tweetaligheid
  10. Is er ooit gedacht dat uw kind slechthorend of doof was?