Slaap en voeding

 • Slaap
  • Zijn er sinds de peutertijd ooit problemen geweest rondom het slapen van uw kind? Zo ja, welke problemen en wanneer?
  • Slaapt uw kind nu ’s nachts door? Hoe lang slaapt uw kind gemiddeld?
  • Heeft uw kind ooit last van dromen/ nachtmerries/ slaapwandelen? Zo ja, wanneer?
  • Zijn er momenteel problemen met slapen?
  • Inslaapproblemen?
  • Doorslaapproblemen?
  • Slaapwandelen?
  • Nachtmerries?
 • Voeding:
  • Zijn er ooit problemen geweest rondom voeding of het eten op peuter-, kleuter- of later leeftijd? Zo ja, op welke leeftijd en welke problemen?
  • Zijn er ooit problemen geweest rondom de groei van uw kind op peuter-, kleuter- of later leeftijd? Zo ja, op welke leeftijd en welke problemen?