School en cognitieve ontwikkeling

  1. Starten op school, afscheid nemen aan de schoolpoort
  2. Relaties met leerkrachten/medeleerlingen, pesten, gepest worden, angstig, fysiek overspoelend
  3. Kwaliteit vriendschappen, pesten, conflicten, wederkerigheid, gesloten, vermijdend/teruggetrokken, aanvoelen van sociale situaties
  4. Schoolprestaties, zelfstandigheid
  5. Schoolwisselingen  (overschakeling buitengewoon onderwijs)
  6. Zijn er eerder ontwikkelingstesten of intelligentietesten gedaan? Zo ja, wat was daarvan de uitslag?