Psychomotorische ontwikkeling

 • Vond/vindt u dat de motorische ontwikkeling van uw kind in vergelijking met leeftijdgenoten gelijk, voor of achter loopt/liep?
 • Ontwikkelingsstappen
  • Heeft het kind gekropen? Hoe kroop uw kind, op handen en knieën, sluipen, poepschuiver?
  • Begin van kruipen(+- tss 6-9 maanden)?
  • Begin van (los) Lopen (tss 9-16 maanden)?
 • Geef aan of er bij uw kind bijzonderheden te noemen waren bij de volgende vaardigheden op grof motorisch vlak: 
  • Rennen                       
  • Springen                     
  • Traplopen                   
  • Klimmen                     
  • Balanceren                 
  • Fietsen                        
  • Gooien/vangen         
  • Hinkelen                     
  • Zwemmen                  
  • Houterig bewegen    
  • Traag                           
  • Onhandig                   
  • Kan uw kind zichzelf aankleden?            
  • Doet uw kind aan sport? Zo ja, welke sport?
  • Eet uw kind zelfstandig?            
  • Kan uw kind alles eten?
 • Hoe heeft de fijne motoriek van uw kind zich ontwikkeld? Geef aan of er bijzonderheden te noemen waren bij de volgende fijn motorische vaardigheden.
  • Tekenen
  • Schrijven (bijvoorbeeld slecht handschrift)
  • Iets open draaien
  • Veters strikken / knopen vast maken
  • Is uw kind al volledig rechts- of linkshandig? Zo ja, handvoorkeur?
 • Ander bijzonderheden
  • Heeft uw kind letterlijk op de tenen gelopen? Zo ja, in welke periode?
  • heeft uw kind trekkingen in 't gezicht (gehad), zoals oogknipperen of andere trekkingen (bijv. hoofdschudden en schokken met de schouders) zo ja, welke en in welke periode?
  • heeft uw kind weleens ritmische bewegingen van armen of handen gehad bij opwinding (bv. wapperen, fladderen)? Zo ja, in welke periode?
  • Zijn er herhaalde bewegingen (geweest) (denk bv. aan wiegen, aparte bewegingen, duimen, nagelbijten, haartrekken, tan­denknarsen)? zo ja welke? In wat voor situaties ko­men / kwamen die voor en in welke periode?
  • zijn er dwanghandelingen (geweest)? Zo ja, welk­e?
  • heeft uw kind wel eens kinesitherapie gehad? Zo ja, wanneer?