Pre- en perinatale factoren

Prenatale factoren

 1. Was de zwangerschap gepland? Gewenst?
 2. Zijn er bijzonderheden over het verloop van de zwangerschap te vertellen? Zo ja, welke bijzonderheden? (denk bv. aan bloedarmoede, veel braken, bloedverlies, pijn, ontstekingen, ongeval, suiker-ziekte, dieet, groeiachterstand van de vrucht, gewichtstoename van de moeder met meer dan 10 kg, hoge bloeddruk, toxicose, bedrust, opname, angsten of depressiviteit  bij de aanstaande moeder / vader)
 3. Heeft zij tijdens de zwangerschap medicijnen gebruikt? Zo ja welke en in welke maand?
 4. Rookte moeder tijdens de zwangerschap, zo ja hoeveel?
 5. Gebruikte moeder alcohol tijdens de zwangerschap, zo ja hoeveel?
 6. Hoe heeft moeder de zwangerschap ervaren?
 7. Waren er bijzonder stressvolle levensgebeurtenissen tijdens de zwangerschap?

Perinatale factoren

 1. Vond de bevalling plaats omstreeks de uitgerekende datum? (d.w.z. tussen drie weken ervoor en twee weken erna? ). Indien nee, graag aangeven hoeveel weken te vroeg of te laat.
 2. Waar is de moeder bevallen: thuis – poliklinisch – klinisch
 3. Was er sprake van een kunstverlossing? Zo ja welke: keizersnede/ vacuümextractie/ tangverlossing/inleiding
 4. Hoe lang duurde de bevalling?
 5. Verliep de bevalling ongecompliceerd? Indien met nee beantwoord, graag aangeven welke de aard van de complicaties waren en welke behandeling er gegeven is.
 6. Ademde het kind vlot en goed door? Weet u de Apgar-score nog ? Was het kind erg bleek? Heeft hij / zij extra zuurstof gekregen? Huilde uw kind meteen na de geboorte?
 7. Indien uw kind in de couveuse  moest, voor hoelang was dat dan?
 8. Wat was het geboortegewicht van uw kind? Hoe lang was uw kind bij de geboorte?
 9. Is uw kind geel of blauw geweest? Zo ja, wat is er aan gedaan?
 10. Waren er direct na de geboorte bijzonderheden zichtbaar of heeft er later ooit een onderzoek plaatsgevonden i.v.m. aangeboren afwijkingen? Zo ja, wat was (mogelijk) afwijkend?
 11. Zijn er verder nog andere bijzonderheden over de bevalling te melden?
 12. Hoe heeft u de bevalling ervaren en de periode meteen erna beleefd?
 13. Zijn er in de eerste twee maanden bijzonderheden geweest met uw kind of in uw gezinssituatie?