Eerste levensmaanden

Prikkelgevoeligheid en temperament van je baby

 • Heeft uw kind veel gehuild? Zo ja, welke periode?
 • Was er omwisseling van dag-nacht ritme?
 • Was er een zeer grote nood aan fysiek contact of juist een afweer ervan?

Ouder-kind relatie, interactie

 • Vanaf wanneer had u het moedergevoel?
 • Liet uw kind zich gemakkelijk knuffelen of troosten (responsiviteit)?
 • Was er regelmatig en goed oogcontact?
 • Keek uw kind vaak weg (bv. Draaide met 't hoofdje weg)?
 • Hoe oud was uw kind, toen die ging glimlachen?
 • Was er een duidelijke gezichtsexpressie bij uw kind?
 • Strekte uw kind de armen uit bij oppakken?
 • Was uw kind meer dan andere kinderen eenkennig of bang van vreemden?
 • Reageerde uw kind als er tegen hem werd gesproken? bijv. Met kijken, luisteren, lachen, woordjes of brabbelen?
 • had u als moeder een depressieve periode na de bevalling? zo ja, hoelang?

Voeding en groeiontwikkeling

 • als u borstvoeding gaf, hoelang was dan die periode?
 • waren er voedingsproblemen in 't eerste jaar? zo ja, welke?
 • ging de overgang naar flesvoeding en later naar vaste voeding goed?
 • Was er sprake van een slik- of kauwprobleem?
 • Was er sprake van een voorspoedige groei?                               

Slapen

 • na hoeveel weken of maanden sliep uw kind 's nachts door?
 • heeft uw kind in de wieg met het hoofd gebonkt?

Ziekten

 • waren er in het eerste jaar nog bijzondere ziekten / stuipen / groeiproblemen?

Motoriek

 • was uw kind een rustige baby of juist erg beweeglijk?
 • was hij/zij vaak te gespannen/stijf of juist vaak te slap?

Gezinssfeer

 • Hoe was de reactie van de partner in die periode?
 • Hoe was de reactie van de andere kinderen in het gezin?