Definitie zorgpad

Een zorgpad is een „complexe interventie” om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader (EPA: European Pathway Association).

Eenvoudiger: dit ZORGPAD ADHD beschrijft de wijze waarop de diagnostiek en behandeling van ADHD best zouden verlopen volgens de huidige internationale richtlijnen